Business

Một huyền thoại huấn luyện bóng đá trẻ qua đời – Bạn sẽ được tưởng nhớ như thế nào?

Trong cuốn sách “Những điều đầu tiên” Steven Covey nói về việc phát triển một tuyên bố sứ mệnh cá nhân. Anh ấy nói rằng cách tốt nhất để phát triển nó là tưởng tượng bạn đang ở trong đám tang của chính mình và lắng nghe những gì mọi người đang nói về bạn. …